BÍ KÍP CHỌN BÀI


Chọn bài hát phù hợp với trình độ Guitar của bạn mang tính chất quyết định đến việc bạn học Guitar nhanh hay chậm.

ĐIỆU ĐỆM KỲ DIỆU


Khám phá các điệu đệm Guitar kinh điển nhất, được sử dụng phổ biến và rộng rãi cho các bài hát.

BÍ MẬT HỢP ÂM


Bạn sẽ được hướng dẫn và truyền tải cách thức để có thể bấm được tất cả các hợp âm bạn phải đàn trong bài hát.

AND MORE …


Và nhiều phương pháp / kinh nghiệm đặc biệt sẽ được chia sẻ thêm trong quá trình học tại Guitar Mis…

KHÓA HỌC TIÊU BIỂU

Cơ sở vật chất hiện đại, được hỗ trợ về đạo cụ và dụng cụ học tập, môi trường học thân thiện.